Szakbizottsági beszámolók

2022. május 24.
A BBSZ Ingatlan 2022 Kft. ügyvezetése az elmúlt két napban készséggel állt a Hegyvidéki Önkormányzat szakbizottságainak rendelkezésére és minden képviselői kérdésre kielégítő választ adott.
Az azbesztmentesítést megalapozó 2018-as tanulmány teljes körű volt. A szakemberek a felmérés során helyszíni és laboratóriumi méréseket egyaránt végeztek. 2018 óta nem volt az épület állagát befolyásoló változtatás. A BBSZ beruházás során mindenben a 12/2006. (III.23.) EüM rendelet 6.§-a által előírt módon jártunk el. A pincékben az azbesztmentesítést követően reprezentatív mintaszámban készültek azbesztrost (szervetlen szállórost) koncentráció mintavételek, majd azt követő̋ laboratóriumi vizsgálatok. Az Alba-Fém kft. a munkaterületet március 28-án adta át a mentesítést végző cégnek, amely a mentesítés elvégzését követően a hulladékot március 31-én elszállította. A munkaterület átadásának és az azbeszt elszállításának jegyzőkönyvét a bizottság megkapta.
A Beethoven utca 7/B – 9. számú ház azbeszmentesítési munkatervét, valamint a hozzá kapcsolódó kockázatelemzést 2022. március 12-én küldte meg a vállalkozó a hatóságnak, amely a dokumentációval kapcsolatban nem emelt kifogást. (A dokumentumtárban az azbesztmentesítéssel kapcsolatos dokumentációk elérhetőek.)
A BBSZ Ingatlan 2022 Kft-hez 15 lakossági bejelentés érkezett, ebből öt vonatkozott falrepedésre, kettő gépjárműben keletkezett kárra, nyolc pedig porszennyezésre.
A bontásból fakadó falrepedésekre vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatban statikus szakértő és a vállalkozó részvételével került sor helyszíni szemlére, ezekről jegyzőkönyv készült. Mint azt többször egyértelművé tettük: a vállalkozó minden esetben elhárítja, illetve megtéríti a kárt a saját, vagy biztosítása terhére.
2022. május 19-én kibővítettük a vállalkozó munkaterületét, a védett zónákat. Kezdeményeztük a Fővárosnál ideiglenes zebra létesítését, ám ezt a Főváros illetékese elutasította. A vállalkozó fokozta a vízfelhasználást a tűzcsapok segítségével a pormentesítés érdekében. Az épület veszélytelenítését haladéktalanul befejeztük a hatósági előírásoknak megfelelően.
A Szoboszlai utcában az orkán erejű széltől megdőlt kerítést helyreállíttattuk, illetve a kerítés további megerősítés is megtörtént. A szomszédos iskola udvarának kerítésére egy óriási porfogó ponyva került még a bontás megkezdésekor. A BBSZ Ingatlan 2022 Kft. vezetése személyes találkozón az Óvoda vezetőjét is arra kérte, hogy ha a munkálatok során, azzal összefüggésben bármi olyat észlelnek, ami a normál működésüket befolyásolná, akkor azt haladéktalanul jelezzék.